/flash/slideshow.swf?fotopad=/img/flash/&fotos=1.jpg,2.jpg,3.jpg,4.jpg,5.jpg&randomvolgorde=false&seconden=8&hoofdstuk=home

 

BRAVO
Veertien onderwijsdienstverleners hebben zich in mei 2008 verenigd en de krachten gebundeld middels de oprichting van een brancheorganisatie ‘BRAVO; BRanchevereniging Administratie Voor Onderwijsdienstverlening. Onze leden verzorgen gezamenlijk zo’n 95% van de administratie van schoolbesturen in het primair onderwijs en ongeveer 50% van de administratie in het voortgezet onderwijs. Onze 1800 medewerkers verwerken de salarissen van ruim 120.000 personeelsleden in het primair onderwijs (het ‘PO’) en van ruim 50.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs (het ‘VO’). Daarnaast voeren wij de financiële administratie voor ruim 5300 scholen in het PO, 400 scholen in het speciaal onderwijs (SO) en 330 scholen in het VO. Deze scholen beschikken gezamenlijk jaarlijks over een budget voor een totaal bedrag van ongeveer 8 miljard euro.

Bestuur
Het bestuur is tijdens de bestuursvergadering van 23 mei 2008 aangesteld en gemandateerd.

Commissies
Ter bevordering van de activiteiten van BRAVO heeft het bestuur van BRAVO enkele speerpunten benoemd waar zij actief in wil anticiperen. Ter ondersteuning van het bestuur in deze speerpunten zijn er diverse commissies opgericht.

/flash/nieuws_item.swf?link=/index.php?id=18&link=63&title=Convenant+HT&tekst=Convenant+Horizontaal+Toezicht
/flash/nieuws_item_02.swf?link=/index.php?id=18&link=61&title=Rekenmodel+insourcen+kosten&tekst=Rekenmodel+voor+insourcen+kosten
/flash/nieuws_item_03.swf?link=/index.php?id=18&link=62&title=Branchecode+&tekst=Hier+vindt+u+de+branchecode+van+BRAVO